Barngrupperna på förskolorna minskar – tack vare fortsatt utbyggnad

När Örebro kommuns verksamhet för det gångna året summeras i samband med årsredovisningen kan vi konstatera att gruppstorleken inom förskolan har minskat till 15,6 barn under 2016. Året innan var gruppstorleken 16,6 barn. Den omfattande utbyggnaden av förskoleplatser i Örebro och regeringens statsbidrag för minskade barngrupper har bidragit till minskningen.

– Det är en del av vårt arbete med tidiga insatser. Alla barn ska bli sedda och vi kan se att de pengar som regeringen skjuter till i samband med den omfattande utbyggnaden av förskolor som vi gör nu ger stor effekt på våra barngrupper, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd.

Alla kommuner har skyldighet att erbjuda förskoleplats för ett barn inom fyra månader efter att ansökan gjorts. Årsredovisningen visar också på att Örebro lyckas med detta. Precis som 2015 har samtliga som ansökt om barnomsorgsplats under 2016 fått en plats på det önskade datumet. Rådet för främjandet av kommunala analyser har tagit in uppgifter som visat att Örebro är en av endast 19 kommuner i hela riket som lyckas med detta.

– Det är viktigt att familjerna kan kombinera familjeliv och arbetsliv på ett bra sätt, och vi är stolta över att vara en av mycket få kommuner som kan erbjuda plats på önskat datum. Det beror på att vi prioriterat att satsa mycket resurser på att bygga ut förskoleplatser i Örebro, säger Anders Östman (KD), vice ordförande i Programnämnd Barn och utbildning.

– Att vi både kan erbjuda förskoleplats till alla barn samtidigt som barngruppernas storlek minskar är fantastiskt. Det är medvetna politiska beslut som fört oss hit, och vi kommer fortsätta utbyggnaden för att kunna fortsätta ge alla barn en plats i förskolan, säger Seydou Bahngoura (C), presidieledamot i Programnämnd Barn och utbildning.

,