Så skapas bra sysselsättning för asylsökande – här finns 3,4 miljoner att söka

På måndag den 20 mars genomför Länsstyrelsen den första av fyra informationsträffar i länet angående Tidiga insatser för asylsökande – TIA. Syftet är att civilsamhället ska kunna söka pengar för att genomföra insatser och aktiviteter för att göra väntetiden för asylsökande så meningsfull som möjligt och för att underlätta framtida etablering i samhället. 

Länsstyrelsen i Örebro län disponerar totalt över 3,4 miljoner kronor för dessa insatser.