Sju av tio har tillgång till snabb fiberuppkoppling – men långt kvar till målet

70,61 procent av hushållen i Örebro län hade tillgång till fiberbredband på 100 Mbit/s år 2016, vilket är en ökning med 2,49 procent. Snittet för riket är 66,39 procent och Örebro län behåller sin position som det fjärde mest fiber-etablerade länet i landet. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016.

Men fortfarande är det en bit kvar till det nationella målet om att 95 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

,