KFUM får pengar för att fixa aktiviteter på höstlovet

KFUM Örebro har under många år bedrivit verksamhet riktat till barn och unga i Örebros olika stadsdelar. Föreningen har även, sedan 2005, avtal med kommunen om sommarkollo för 438 barn i grundskolans årskurs 2-6. Nu beviljar Kulturnämnden KFUM Örebro 60 000 kronor i bidrag för aktiviteter även vid höstlov.

Skolornas terminslov innebär välbehövlig vila för eleverna och många familjer erbjuder sina barn stimulerande aktiviteter eller resor på dessa lov. Men en mängd hushåll saknar resurser, nätverk eller ekonomi för att erbjuda sina barn den trygghet, struktur och stimulans på loven som skolan annars skapar.

-Till sommaren har vi sommarbidrag som utgår till föreningar som anordnar aktiviteter. På sportloven erbjuds en palett av aktiviteter från föreningar och det offentliga.  Så det är otroligt glädjande att det nu kan erbjudas aktiviteter vid höstlov också, säger Kulturnämndens ordförande Behcet Barsom (KD).

– Alltför många barn och unga hänvisas till ensamhet, utanförskap och tristess, vilket lätt kan leda till negativa tankar och sammanhang. Därför är sådana här verksamheter oerhört viktiga, inte minst som instrument mot barnfattigdom, säger vice ordförande i Kulturnämnden Carina Svedenberg Widqvist (S).

Att skapa tillfällen och arenor som ger möjlighet för barn och unga med olika uppväxtvillkor att träffas över stadsgränserna i positiva och ordnade sammanhang är värdefullt för barnens utveckling samt ur ett socialt- och integrationsperspektiv. Att verksamheten sker på KFUM:s lägergård i närområdet är positivt då detta kan lägga en grund för att såväl de deltagande barnen och i förlängningen deras familjer och kamrater kan lära känna och skapa en positiv bild av naturen. Genom att vistas i Örebros naturnära omgivningar ger det dem möjligheter till att utföra aktiviteter såsom utflykter och olika former av rekreation eller friluftsliv.