Örebro släcker ljuset på lördag – del av världens största miljömanifestation

Lördagen den 25 mars klockan 20.30 släcker Örebro kommun ljuset under en timmes tid för att uppmärksamma och skicka en signal till världens beslutsfattare att klimatfrågan måste tas på allvar. Earth Hour är världens största miljömanifestation. Örebro kommun deltar för tionde året i rad, vilket kommer att märkas genom att belysningen på Rådhuset och Svampen släcks ner och att gatubelysningen kommer att vara släckt i delar av centrala Örebro. Örebrobostäder sprider information om manifestationen till sina hyresgäster och en annons med en uppmaning till örebroarna att delta finns i en lokal gratistidning.

– Många skolor i kommunen, samt alla kök inom vård och omsorg, serverar vegetarisk mat i anslutning till Earth Hour för att uppmärksamma klimatfrågan. Maten vi äter står för ungefär en fjärdedel av vår klimatpåverkan och genom att använda mindre kött och mer vegetabilier kan vi minska matens klimatavtryck rejält, berättar Sara Andersson, Örebro kommuns projektledare.

I december 2015 enades världens länder om ett nytt globalt klimatavtal. För att nå målet, om att temperaturökningen ska hållas väl under två grader, måste alla aktörer i samhället vara med och bidra. Örebro kommun har höga ambitioner och jobbar aktivt med klimatfrågan. Arbetet utgår ifrån kommunens klimatstrategi där målet är att vi ska vara en klimatneutral kommunkoncern till 2030 och att hela kommunen ska vara det senast år 2045.

– Den kommunala organisationen måste kunna visa vägen och vara en föregångare, samtidigt som rätt förutsättningar måste ges gentemot invånare och företag för att det ska vara lätt att göra rätt. Internt jobbar vi med allt från smartare mat och transporter till energieffektivisering och gröna finanser. Klimatsmart vardag är vår plattform för att kommunicera med örebroarna. Där erbjuder och utmanar vi alla att testa klimatsmarta lösningar inom olika teman, bland annat vegetarisk matlagning, minskat matsvinn, vintercykling, testa elcykel och minskad elanvändning, säger Lennart Bondeson, kommunalråd (KD) med ansvar för klimatfrågorna i Örebro kommun.