Regionen installerar solceller på fastigheter – minskad klimatpåverkan och lägre kostnader

Region Örebro län ska installera solceller på flera av deras egna fastigheter. Solcellerna syftar till att minska regionens totala klimatpåverkan och på längre sikt även kostnaderna för energianvändning inom regionen.

– Solcellsinstallationer är numera en långsiktigt lönsam investering, så de pengar vi investerar nu kommer på några år ha betalat sig själv, samtidigt som vi minskar vår klimatpåverkan. På några år har priset på solceller sjunkit kraftigt och nu finns det dessutom möjlighet att söka ett statligt investeringsbidrag på 30 procent av investeringskostnaden, vilket ytterligare ökar lönsamheten, säger Andreas Svahn (S), Regionstyrelsens ordförande i Örebro län.

De fastigheter som är aktuella är USÖ, Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett, Hallsbergs vårdcentral, Karlahuset i Örebro, Adolfsbergs vårdcentral i Örebro, Halltorp habcenter i Örebro, Pilgårdens vårdcentral i Degerfors och Laxå vårdcentral. Dessutom kommer det nya H-huset och parkeringshuset vid USÖ få solceller installerade på taket. Stor potential finns på Karlskoga lasarett, där 545 MWh kan tas ut per år. Kostnaden beräknas till mellan 18-25 miljoner kronor med en beräknad avkastning på mellan 5-8,8 procent per år. Om cirka 12-18 år förväntas investeringen ha betalt sig själv.

– Ansvar för miljö och klimat kräver förnybar energi, därför vill vi satsa på solenergi. Den förnybara energin har aldrig varit billigare, och vi måste producera mera om vi ska kunna fortsätta att utveckla välfärden samtidigt som vi minskar klimatutsläppen. Med förnyelsebar energi kan vi ersätta både kolet och kärnkraften och dessutom använda mera av pengarna till hälso- och sjukvården, säger Catrin Steen, regionråd (MP).

Region Örebro län lät 2016 en konsultfirma göra en potentialbedömning för solcellsinstallationer på regionens fastigheter. Enligt bedömningen är det möjligt att få en effekt på drygt 2 MW, vilket ska jämföras med att Sveriges samlade solcellskapacitet år 2016 låg på cirka 127 MW.

– Det kostar pengar att göra klimatinvesteringar, men det kostar mer att låta bli. Den här investeringen kommer på sikt dock inte vara en kostnad för regionen i och med att vi samtidigt minskar köpt el. Vi tar också ansvar för klimatsmart energi i Sverige, säger Jihad Menhem, regionråd (V).

,