Det här är namnet på den nya skolan i Södra Ladugårdsängen

För ett par veckor sedan togs det första spadtaget för en ny grundskola i Södra Ladugårdsängen. Idag har Grundskolenämnden fattat beslut om vad den nya skolan ska heta och namnet kommer att bli Änglandaskolan. Skolan kommer vara klar för inflytt inför höstterminen 2018 och kommer då kunna ta emot drygt 500 elever, från förskoleklass till sjätte klass.

Behovet av skol- och förskoleplatser i Örebro kommun är stort just nu och i Södra Ladugårdsängen byggs många nya bostäder vilket gör att det finns behov av att också bygga en ny grundskola. I samband med att skolan är klar kommer Navets skola bli en ren 7-9 skola medan F-6 verksamheten på Navet flyttar till den nya skolan.

Elever och lärare på Navets skola har involverats i att ta fram ett namn för den nya skolan. I det arbetet skickades en uppmaning med om att försöka hitta ett namnförslag som har en koppling till området där skolan ska ligga. Sex namnförslag har lämnats in och av dem var det Änglandaskolan som förordades av lärare och elever på Navets skola.

– Detta namnförslag tycker vi är väldigt finurligt och bra. Namnet, Änglandaskolan, har en förankring utifrån sin lokalisering eftersom det tidigare funnits ett flygfält på denna plats, säger Linda Smedberg (s) ordförande Grundskolenämnden.

– Det är roligt att det är de lärare och elever som så småningom kommer att arbeta och gå på skolan som varit delaktiga i att namnge den nya skolan, säger Seydou Bahngoura (c) 1:e vice ordförande i Grundskolenämnden.

Källa: Örebro kommun