Korsningen Trädgårdsgatan-Engelbrektsgatan stängs på måndag morgon

Måndag morgon den 27 mars stängs korsningen Trädgårdsgatan – Engelbrektsgatan för ombyggnation. Endast ambulans och gående kommer att kunna passera arbetsområdet. Övrig trafik hänvisas till andra gator.

Arbetet med att omvandla Trädgårdsgatan – Alnängsgatan till en grönskande stadsgata fortsätter. Just nu är sträckan Trädgårdsgatan – Alnängsgatan, mellan Fredsgatan och Engelbrektsgatan, avstängd för trafik och på måndag 27 mars stängs även korsningen Trädgårdsgatan – Engelbrektsgatan. Planen är att sträckan ska vara ombyggd och klar innan midsommar.