Nu lagas bron vid Lindbacka bruk – två miljoner avsätts för brobygget

Nya Moderaterna har krävt att de styrande partierna med Socialdemokraterna i spetsen tar sitt ansvar och lagar den trasiga bron vid Lindbacka bruk. Efter nästan ett år av påtryckningar avsätter kommunledningen nu två miljoner kronor för att reparera bron som varit avstängd sedan 2015.

– Äntligen kommer de boende och företagarna att kunna ta sig till och från sina hem och arbeten, säger Daniel Granqvist (M), 2:e vice ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Bron vid Lindbacka bruk har varit avstängd i över ett år. Boende och företagare har behövt ta långa omvägar till och från hem och verksamheter. Ett antal företag har tvingats att flytta på grund av kommunens utdragna hantering av frågan.

– Ska vi ha en levande landsbygd i Örebro så behöver kommunledningen se till att det går att arbeta och bo utanför stadskärnan, påpekar Daniel Granqvist (M). Det är inte rimligt att boende och företag ska behöva vänta över ett år på en fungerande bro.

Beslutet om finansieringen tas på Programnämnd Samhällsbyggnad den 6 april.