1,6 miljoner till filmintresserade unga

film-stortorget

Nyligen fördelade Arvsfonden 252 miljoner kronor till 88 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Ett av dessa var Örebro Filmförenings projekt Filmbron som har fått stöd år 1 med 1 620 800 kronor samt med fortsättningsstöd för år 2 och 3.

Projektet Filmbron ska skapa ett nätverk för att stärka ungdomar med filmintresse. Unga filmare ska ges stöd i form av utbildning, workshoppar, handledning, utrustning, kontakter och mötesplatser för att kunna ta steget vidare och våga satsa på ett arbete med film. Särskilda ansträngningar kommer att göras för att få med nyanlända ungdomar samt tjejer med filmintresse.

”Det här kommer att gör att vi kan erbjuda kunskap och inspiration till många olika filmare. Nu gör vi det möjligt för fler människor att utveckla sitt filmintresse.” säger Åke Lundström, VD för Live at Heart och projektledare för Filmbron.

Live at Heart som tagit stor del i Örebro Filmförenings engagemang kommer också att stärkas av projektstödet då mycket av Örebro Filmförenings nätverk skapas under Live at Heart-festivalen som etablerat sig som en av Sveriges största kreativa mötesplatser för filmare, musiker och branschfolk. Här är möjligheterna stora för att ungdomarna inom Filmbron att visa upp sig och knyta kontakter till den etablerade branschen.

”Under Live at Heart träffar kreatörer, filmare och musiker branschfolk och skapar viktiga nätverk och kontakter. Det känns jättebra för oss och stärka den mötesplatsen genom att skapa utrymme för fler olika människor.” säger Åke Lundström.