Förslag från L: Fler karriärvägar för sjuksköterskor i Region Örebro län – inför Översjuksköterskor

Liberalerna har lämnat en motion om att införa en ytterligare karriärväg för sjuksköterskor i Region Örebro län, översjuksköterskor. Det handlar om de sjuksköterskor inom vården som disputerat och som vi föreslår ska få titeln översjuksköterska.

Bakgrunden är att det råder brist på sjuksköterskor i vården och särskilt stor är bristen på specialistutbildade sjuksköterskor. Konsekvenserna av det är allvarliga. Färre vårdplatser, överbeläggningar, inställda operationer eller för tidigt utskrivna patienter för att nämna några. Vi behöver därför genomföra förändringar som gör att de som utbildar sig till sjuksköterskor vill arbeta kvar inom vården.

– För att vända dagens bristsituation krävs inte bara att sjuksköterskor erbjuds högre lön för att jobba kvällar och helger utan också möjlighet till professionell utveckling och verkligen se till att utbildningen ska löna sig. Många sjuksköterskor väljer att lämna vårdyrket, där bristen på löneutveckling och karriärmöjligheter är några av orsakerna. Just karriärvägar listas av Handelskammaren som en av de viktigaste faktorerna för att få kompetent arbetskraft att vilja flytta till länet, säger Anna Ågerfalk (L) oppositionsråd i Region Örebro län.

Vid flera av landets större sjukhus pågår arbetet med att utveckla organisatoriska strukturer där sjuksköterskor med högre akademisk utbildning finns med i det direkta vårdarbetet.  En sådan ny befattning benämns olika på olika platser. Exempelvis har Sahlgrenska universitetssjukhuset skapat nya karriärvägar för vårdpersonal med doktorsexamen. Det betyder att en disputerad sjuksköterska kommer att kunna titulera sig översjuksköterska, men även en rad andra professioner så som logopeder, dietister och socionomer ges samma möjlighet.

– Vi föreslår nu att Region Örebro län tar fram kriterier samt uppdragsbeskrivning för tjänst som översjuksköterska för sjuksköterskor som avlagt doktorsexamen och att 30 sådana tjänster tillskapas. Med införandet av översjuksköterskor är förhoppningen att fler forskare ska vilja stanna i vården så att deras forskning kommer vården ännu mer till godo. Med utnämningen följer givetvis också en välförtjänt löneförhöjning, fortsätter Anna Ågerfalk (L).

Liberalerna har länge drivit frågan om att Region Örebro län måste skapa fler karriärvägar för vårdens medarbetare, framförallt för sjuksköterskor. Vi anser också att Regionen behöver bli bättre på att dra nytta av att vi har ett universitet och universitetssjukhus i länet.

– Vi har tidigare föreslagit att särskilda karriärtjänster ska inrättas i vården för specialistutbildade sjuksköterskor. För att möta framtidens utmaningar behövs karriärvägar även för de sjuksköterskor som disputerat. Det är på tiden att inte bara disputerade läkare får använda titeln “över”. Vi ser i första hand att satsningen riktas mot sjuksköterskor eftersom läget där är mest akut, men fler professioner kan bli aktuella på sikt, avslutar Anna Ågerfalk (L).