Snart rivs “kill-i-magen-bron” på Glomman – ny bro börjar byggas i juni

glommanbron

Den nästan hundraåriga ”Kill i magen-backen” på Glomman i Örebro är snart ett minne blott. Den gamla bron över järnvägen ska bytas ut. Den nya bron får ett lägre ”underhållningsvärde”, men håller måttet både för väg- och järnvägstrafik. Trafikverket planerar att påbörja bygget i juni 2017.

Bron över järnvägen på Glomman uppfördes 1923 och är känd som ”Kill i magen-backen” för generationer av bilåkande örebroare. Den branta puckelformen har gjort bron till en favorit bland barnen, men den är idag i dåligt skick och måste därför rivas. Vi byter ut den mot en plattrambro av armerad betong – Sveriges idag vanligaste brotyp. Den nya bron blir högre och får en jämnare lutning. Det skapar mera utrymme för tågen men tar samtidigt bort ”kill i magen-effekten”.

– Arbetet startar vid midsommar, och kommer att pågå fram till februari 2018. Fordonstrafiken leds om under hela byggtiden via Hagalundsvägen-Brunnsvägen och Mosåsvägen, säger Trafikverkets projektledare Martin Larsson.

Gång- och cykeltrafiken kommer att vara avstängd under cirka tre veckor när bron rivs. Resten av byggtiden kommer fotgängare och cyklister att kunna använda en provisorisk bro bredvid byggarbetsplatsen.

 

Glommanbrons historik

Glommanbron byggdes av det Malmöbaserade företaget AB Armerad Betong och konstruerades av den då välkände ingenjören John Cederblad, som var verksam vid Örebrokontoret.

Under första världskriget rådde stor brist både på cement till betongtillverkning och på armeringsjärn. Därför utvecklades en särskild betongbyggnadsmetod kallad konkretbetong. Man byggde oarmerade betongvalv främst av natursten, som staplades tätt på en valvstomme av trä. Utrymmet mellan stenarna fylldes därefter med betong, men helt utan armering. När gjutformen avlägsnades hade man byggt en modern variant av den uråldriga valvbrokonstruktionen av sten. Ursprungligen var bron försedd med ett räcke med gjutjärnsstolpar, men det har sedan länge fått lämna plats för modernare skyddsanordningar.

Broar av den här typen uppfördes i ett litet antal kring 1920. Just vid Adolfsberg arrangerades arbetet som nödhjälpsarbete, för att skapa arbetstillfällen. Bron byggdes för att klara dubbelspår, men elektrifieringen av banan medförde att det fria utrymmet under bron blev för litet. Även det kommer nu att rättas till, och kontaktledningarna kommer i framtiden att kunna passera under bron utan bekymmer.