Vänsterpartiet: ”Förbjud cirkusdjur på kommunal mark”

 

Vid kommunfullmäktige på onsdag kommer Vänsterpartiet att lägga fram en motion om att kommunen inte bör upplåta kommunal mark åt cirkusar som utnyttjar djur i sin verksamhet. Det är näst intill omöjligt för kringresande cirkusar att tillgodose djurens naturliga behov under resandet. Att leva på cirkus innebär långa transporter, trånga utrymmen och djuren blir ofta fastkedjade mellan de många uppträdandena. Av praktiska skäl är det i stort sett omöjligt för cirkusar att tillgodose djurens naturliga behov av rörelsefrihet och naturligt umgänge.

– Det här bidrar till ett helt onödigt lidande för djuren och många uppvisar symptom som tyder på psykiska problem. Det känns som att cirkusdjur är något som hör till det förgångna, från en tid när man inte trodde att djur kunde känna eller lida, säger Jessica Carlqvist (V), samhällsbyggnadspolitisk talesperson.

Ett annat problem är att cirkusar främst vänder sig till barn och unga och den bild man förmedlar av cirkusdjur och djurhållning generellt. Det blir problematiskt för arbetet med ett etiskt hållbart samhälle i Örebro kommun.

– Det blir ett pedagogiskt problem och man visar upp en skev bild av de här djuren. Det är viktigt att våra barn och unga får lära sig om djur och natur och de beteenden djuren visar upp på cirkus är långt ifrån hur de beter sig naturligt i naturen, menar Jessica.

Frågan om cirkusdjur väcker mycket känslor runt om i världen och i en lång rad länder har man helt eller delvis förbjudit djur på cirkus. Även i Sverige pågår debatten, men man har ännu inte lyckats fatta något nationellt beslut. Men i till exempel Hudiksvall har man förbjudit cirkusar med djur på kommunal mark.

– För mig är det här en ganska enkel fråga. Kan man göra det i Brasilien och Mexiko, eller i Hudiksvall, borde det vara ganska självklart att Örebro kommun kan ta det här steget omgående, avslutar Jessica.