Bostadsbyggandet fortsätter öka – upp med tio procent nästa år

Idag har Sveriges Byggindustrier, presenterat en ny konjunkturbedömning som bland annat visar att bostadsbyggandet fortsätter upp i år, men vänder ner svagt 2018 för riket som helhet.

Kopplat till denna prognos finns även länsvisa bedömningar för de totala bygginvesteringarna (där investeringar i bostäder, lokaler och anläggningar läggs samman). Byggkonjunkturen är relativt stark över hela landet, län för län, och det är framför allt bostadsbyggandet som avgör hur stark eller svag den länsvisa utvecklingen blir.

För Örebro län är bedömningen att bygginvesteringarna kommer att öka med tio procent fram till 2018 från en nivå på 10,0 miljarder kronor 2016.

,