Nu lanseras ett regionalt exportcentrum – få fler ta klivet ut på nya marknader

Nu lanseras ett Regionalt exportcentrum i Örebro län för att stödja företagens exportsatsningar. I exportcentrum samlas representanter från Almi Mälardalen, Enterprise Europe Network, Business Sweden, Exportkreditnämnden, Handelskammaren Mälardalen, Region Örebro län och Örebro kommun. Syftet med samverkan är att få fler små och medelstora företag att våga ta klivet ut på nya marknader utomlands.

Medverkar vid kick off:en gör bland andra Irén Lejegren (S), regionråd i Region Örebro län, och Kenneth Nilsson (S), kommunalråd Örebro kommun.

Datum: Torsdag den 30 mars.

Tid: Klockan 10-12

Plats: Behrnsalen, Konserthuset Örebro