Så blir den nya taxan för bygglov – snabbare handläggning har sänkt kostnaden

bygglov-digitalt

Örebro kommun inför en ny taxa för bygglov. Det beslutade kommunfullmäktige idag. Den nya taxan har tillkommit eftersom att digitaliseringen av bygglovsprocessen, alltså förkortningen av tiden från ansökan till beslut, har sänkt kostnaden för bygglov.

Bygglov har under de senaste åren arbetat med att effektivisera och förbättra bygglovsprocessen exempelvis genom digitalisering och införande av e-tjänster. Den nya taxan medför en lägre avgift för flera olika byggärenden. Exempelvis avgiften för att installera eldstad och att bygga enbostadshus inom detaljplanerat område sjunker.

– Den nya taxan är både transparent och ger en mer rättvis prisbild utifrån tiden som läggs ner på olika ärenden, dessutom har det blivit billigare. Vi är glada att Örebro är i framkant även på detta område, säger Carina Toro Hartman (S) ordförande i Byggnadsnämnden.

– Det är glädjande att den nya taxan antagits. Bygglovsavdelningen i kommunen har gjort ett bra arbete för att underlätta för örebroarna att få bygga det de vill, säger Linda Larsson (C) 1:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Den digitala effektiviseringen har inneburit att bygglovsavdelningen har lyckats hantera fler ärenden utan att behöva öka bemanningen. I denna taxa inarbetas också avgifter för nybyggnadskarta och utstakning, som bygger på samma princip som bygglovsavgiften. Den innehåller de mest förekommande ärendetyperna och bygger på en genomsnittlig handläggningstid. En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader som kan finansieras via avgifter. Det kommer därför ske en fortlöpande utvärdering av taxan så att den kan kompletteras vid behov.

,