I morgon tas beslut om vattenledningen från Vättern – säkerställer dricksvattnet i åtta kommuner

I morgon, tisdag, tas ett stort och viktigt steg för att kunna dra i gång arbetet med den största investeringen för dricksvatten någonsin i Örebro län: Vätternvattenprojektet. Projektet är ett sätt att säkerställa så att länsinvånarna i åtta kommuner kan få dricksvatten också i framtiden.
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är också en resurs som vi som bor i Sverige ofta tar för given. Men de senaste månaderna har tydligt visat att det inte riktigt är så. Majoriteten av Örebro läns kommuner, har, eller riskerar att få, problem med sitt dricksvatten. Kommuner saknar även reservvatten.

Det här innebär stora utmaningar och under nio års tid har Vätternvattenprojektet utrett frågan om att säkerställa tillgången på vatten för stora delar av länets invånare. Lösningen är att bygga en fyra mil lång bergtunnel från Vättern upp till de olika kommunerna i Örebro län. Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro kommun deltar i projektet som samordnas av Länsstyrelsen i Örebro län.

I morgon tas det första viktiga steget för att den här visionen ska bli verklighet. Då ska nämligen förslaget till den gemensamma bolagsbildningen skickas ut för godkännande i de åtta deltagande kommunerna.