Så blir det lägre hyror för nya lägenheter – förändrade riktlinjer för markanvisning

 

För att kunna ställa tydliga krav på lägre hyror för en del av de bostäder som byggs ändrar Örebro kommun sina riktlinjer för markanvisning. Ändringen görs för att möjliggöra en modell där vissa tomter säljs till fastighetsägare som binder sig att hålla lägre hyror. Modellen kommer att presenteras inom kort.

I de nya riktlinjerna för markanvisning kommer det att ställas krav på att hålla ned hyrorna i vissa lägenheter i nybyggnationen. Örebro kommun kommer att bli först i landet med en juridiskt hållbar modell som möjliggör nybyggda lägenheter med lägre hyror, när modellen senare i år börjar tillämpas.

– Det här är avgörande för att fler ska kunna bo i en nybyggd lägenhet. Att hålla ned hyrorna i nybyggda bostäder är en förutsättning för att motverka segregationen, vi vill att de nya områden som växer fram ska bli blandade, säger Björn Sundin (S), ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad.

Inom kort är avtal och detaljer klara för hur markanvisning för lägre hyror ska gå till, men utgångspunkten är att det i alla nya områden som byggs ska finnas ett antal tomter som säljs till fastighetsägare som är beredda att hyra ut lägenheter med lägre hyra.

– Örebro ska vara en kommun där invånarna känner sig hemma och inkluderade. Dagens höga hyror för nybyggda bostäder är ett stort problem, och när det nu finns ett statligt investeringsstöd finns också en möjlighet för Örebro kommun att hänvisa till det och fastighetsägarna kan använda investeringsstödet för att kompensera lägre hyror, säger Hannah Ljung (C) 1:a vice ordförande programnämnd Samhällsbyggnad.

I Örebro säljs marken först när en färdig detaljplan finns, och kommunen säljer ingen mark förrän byggnationen börjat. Detaljplanen avgör vad som får byggas på marken som ska säljas, exempelvis bostäder, skolor eller kontor. Det är det som kallas ”Örebromodellen”. ”Örebromodellen” är en förutsättning för den modell som nu håller på att tas fram för att bidra till lägre hyror i en del av de nybyggda lägenheterna.

– Det är bra att vi har hittat en juridiskt hållbar lösning som möjliggör för fler att välja mellan olika typer av boenden. Än en gång går Örebro före i frågor som engagerar många runtom i landet, säger Ingalill Bergensten (KD) presidieledamot i programnämnd Samhällsbyggnad.

,