Centerpartiet: “Sverige behöver en politik för fler jobb och fler företag”

annie-lof-c

Sverige behöver en politik för fler jobb och fler företag. Ska vi nå dit krävs det en annan politik än den regeringen bedriver idag. Då kan vi inte fortsätta göra det mindre lönsamt att arbeta, straffbeskatta företagare och avstånd eller lägga till ytterligare regler och hinder i företagarens redan krångliga vardag. För fler jobb och fler företag krävs ett nytt ledarskap för Sverige.

Idag ser vi hur de grupper som står absolut längst ifrån arbetsmarknaden växer. Trots att det går bra för svensk ekonomi blir det alltså allt svårare för exempelvis unga och nyanlända att få ett jobb. Om vi inte ska cementera ett utanförskap i dessa grupper måste vi våga tänka nytt. Centerpartiet har därför föreslagit att arbetsgivaravgiften tas bort helt under två år för personer som gör entré på svensk arbetsmarknad. Reformen kallas för ingångsavdrag och gör det billigare att anställa genom att lönekostnaderna sänks kraftigt.

Genom att göra det billigare att anställa kan fler människor som tillhör utsatta grupper få jobb. Det vore ett stort och viktigt steg för att bryta tudelningen av Sverige. Centerpartiet har låtit det oberoende analysföretaget WSP räkna på hur många nya jobb förslaget skulle innebära. Totalt skulle ett ingångsavdrag kunna skapa 60 000 nya jobb i hela landet. Bara för Örebro län skulle det handla om över 1600 nya jobb. I Örebro kommun rör det sig om över 970 nya jobb, i Karlskoga om över 190 och i Kumla nära 120 jobb. En sådan jobbeffekt skulle få positiva effekter för såväl den enskilda individen som för Örebro och Sverige.

För att minska klyftan i Sverige måste vi också se till att öka tryggheten i hela landet. Du ska känna dig trygg och veta att polisen kommer när du ringer, oavsett var du bor. Brottsbekämpning och trygghetsskapande åtgärder måste vara lika självklart i utanförskapsområdet som på landsbygden. Ska vi öka tryggheten krävs det mer resurser till polisen. Centerpartiet har föreslagit över två miljarder i ökade resurser till polisen för att bland annat utbilda och anställa 2 000 nya poliser, prioritera utredning av vardagsbrott och skapa en tryggare boendemiljö i utanförskapsområdena. Vi vill också se strängare straff för såväl organiserad brottslighet som våld eller hot om våld mot polis och annan blåljuspersonal.

Jobben och tryggheten går hand i hand i arbetet med att förhindra att Sverige klyvs. Med fler som har ett jobb att gå till och med mer pengar till polis och rättsväsende ökar vi möjligheterna för att bygga ett Sverige som håller ihop. Då kan såväl Örebro som Sverige utvecklas och bli starkare. För att nå dit krävs mer centerpolitik. För att nå dit behövs ett nytt ledarskap för Sverige.

per-ake-sorman-c

Annie Lööf, partiledare Centerpartiet

Per-Åke Sörman, Kommunalråd Centerpartiet Örebro

,