Klart med nya ägare till Öbos studentlägenheter på Tybblegatan

obo-studenthus-tybblegatan

I dag, den 5 april, har ÖrebroBostäder AB (ÖBO) skrivit på ett försäljningsavtal med ny fastighetsägare för 306 studentbostäder på Tybblegatan 88-112. Tillträde sker efter sommaren.

Den formella försäljningen blir godkänd när beslut även tagits av ÖBOs styrelse den 19 april och vid Kommunfullmäktiges sammanträde 24 maj.

Den nya fastighetsägaren heter Svenska Studenthus och är ett dotterbolag till K2A. En del av avtalet innebär att Svenska Studenthus även tilldelats markanvisning av Örebro kommun.

Svenska Studenthus förbinder sig via avtalet att bostäderna ska förbli studentbostäder med hyresrätt och att de tillsammans med ÖBO ska samarbeta om studentbostadsgarantin.

-Vi känner oss nöjda med den nya fastighetsägaren, Svenska Studenthus. De har stor erfarenhet av att äga och förvalta studentbostäder och äger redan 285 studentbostäder i närheten av Campus, säger Ulf Rohlén, vd på ÖrebroBostäder AB.

Johan Knaust vd för K2A och dess dotterbolag Svenska Studenthus, är också tillfreds med förvärvet.

– Örebro är en av våra prioriterade orter och under hösten 2016 färdigställde vi 285 studentlägenheter i anslutning till campus.Örebro är en snabbt växande regionstad med ett stort universitet och ett diversifierat näringsliv och med stark efterfrågan på våra hyres- och studentbostäder. Vi har redan ett mycket bra samarbete med Örebro kommun och vi ser fram emot fortsatt fruktbar samverkan kring de nya markanvisningarna, berättar Johan Knaust.

I samband med försäljningen erhåller köparen två markanvisningar av Örebro kommun, en i Södra Ladugårdsängen och en vid Ekersvägen. Vid Ekersvägen äger Örebrobostäder en del av marken. Sammanlagt handlar det om mark för cirka 200-300 lägenheter.

-Markanvisningarna var en förutsättning i försäljningen och vi är glada att tillsammans med Örebrobostäder kunna erbjuda köparen Svenska Studenthus en större möjlighet att utveckla sitt fastighetsbestånd i Örebro, säger Erik Blohm, exploateringschef på Örebro kommun.

källa/ foto: Öbo

,