Ny förskola byggs i Södra Ladugårdsängen – plats för 72 barn

En ny förskola med fyra avdelningar och tillagningskök ska byggas i botten på ett bostadshus i Södra Ladugårdsängen. Beslutet fattas på Programnämnd Barn och utbildning onsdag 5 april och förskolan planeras att stå färdig i början av 2019.

Förskolan kommer ha plats för cirka 72 barn och byggs enligt konceptet Framtidens förskola 2.0.

– Bostadsbyggandet i Örebro pågår för fullt, och då krävs det också att vi skapar fler förskoleplatser. Vi ser till att fortsätta hålla förskoleköerna nere genom att ligga i framkant med byggandet, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd.

-I området finns sedan tidigare stora behov av förskoleplatser. Enligt prognoserna behövs det ytterligare 20 förskoleavdelningar i Ängenområdet fram till 2020, så detta är en bit på vägen, säger Anders Östman (KD), vice ordförande i Programnämnd Barn och utbildning.

– Förskolans lokaler kommer att ligga i markplan i botten på ett bostadshus, och ovanpå kommer det vara hyresrättslägenheter, säger Seydou Bahngoura, presidieledamot.

Förskolan kommer att byggas av John Ekströms bygg AB, och kommunen kommer att hyra lokalerna.