Nära en halv miljon till kulturprojekt – till unga filmare och ökad kunskap om HBTQ

Kulturen utvecklar Örebro län. 490 000 kronor satsas därför på fyra projekt inom teater, film, kammarmusik och Bergslagsspel. Det har Region Örebro läns fokusnämnd för kultur, bildning och ideell sektor beslutat i dag den 6 april.

– Genom kulturen utvecklar vi länet, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideell sektor. Med de här fyra bidragen ökar vi kunskapen om HBTQ, vi stöttar unga filmare, ger barn och unga möjligheter att spela kammarmusik och utvecklar kulturen i Bergslagen. Det visar på både spännvidd och kraft i vad kultur kan vara och hur den kan stötta en god samhällsutveckling.

Teater Martin Mutter och RFSL
Teater Martin Mutter, i samverkan med Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL, får 150 000 kronor för att fortsätta arbetet med föreställningen Artikel 3. Syftet är att öka kunskap hos skolelever i HBTQ-frågor, att visa HBTQ-personer att de inte är ensamma och att det finns stöd att få, samt att ge lärare och skolpersonal verktyg för att kunna prata om dessa frågor.

Live at Heart och Örebro Filmförening
Live at Heart utveckling ekonomisk förening får 90 000 kronor för att tillsammans med Örebro Filmförening ideell förening utveckla filmen under festivalen Live at Heart i Örebro. Man vill också utveckla en åretruntverksamhet för att ge unga talanger och intresserade filmare chansen att få stöd, utbildning och nätverk.

Nora kammarmusikfestival
Nora/Bergslagens kammarmusikförening får 100 000 kronor för Nora kammarmusikfestival, som förutom själva festivalen består av kurser för barn, ungdomar och vuxna. Cirka 40 barn och ungdomar från länets kulturskolor beräknas delta på kursen. Konstnärlig ledare för såväl kurser som festival är förste konstermästaren vid Svenska kammarorkestern i Örebro.

Studiefrämjandet och Bergslagsspelen
Studiefrämjandet får 150 000 kronor för ”Bergslaggsspelen 2017”. Bergslagsspelen arrangeras för fjärde året, med syftet att utveckla kulturen i Bergslagen och få människor i olika åldrar och med olika bakgrund att mötas och berika intresset för kultur. Att öka inflytande och motverka utanförskap är viktiga delar. Ett sommarläger för barn arrangeras med stort inslag av kulturaktiviteter.