Arbetet med att skapa nya CV-området går vidare – plan ut på samråd i höst

cv-torg

Örebro kommun arbetar med att ta fram ett planprogram för CV-området. Tillsammans med Jernhusen som äger industriområdet finns det idéer om att skapa en ny fungerande stadsdel, där gammalt möter nytt, och öppna området för alla örebroare.

– Det är viktigt för Örebros framtid att vi nu påbörjar utvecklingen av CV tillsammans med Jernhusen, det är en väldigt central stadsdel i ett växande Örebro. CV-området bär mycket av Örebros historia och det är spännande att CV:s framtid nu börjar på allvar, säger Björn Sundin, ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad.

Området som är cirka 30 hektar består idag av industrimark. I vissa byggnader på fastigheten pågår fortfarande verksamheter kopplat till järnvägs- eller tågunderhåll. Jernhusen vill utveckla området långsiktigt och i flera etapper fram till 2040.

Ett planprogram planeras att kunna skickas ut på samråd senare i höst och efter ett godkännande av planprogrammet i programnämnden kommer detaljplanearbete att ske i etapper. En första inflyttning kan komma att ske först 2020. Målet är att den nya stadsdelen kommer att innehålla både bostäder, arbetsplatser och större målpunkter för alla örebroare

I området finns i dag flera verksamheter som är viktiga för Örebro kommun och som kommer att kunna finnas kvar under lång tid.

– Det är roligt att vi nu är igång med detta stadsutvecklingsprojektet. Det är ett stort projekt med stora möjligheter och flera intressanta utmaningar, säger Hanna Bäckgren, planarkitekt.

,