Mässa på Tegelbruket ska inspirera nyanlända ungdomar – chans lära om utbildningar och jobb

På måndag den 10 april arrangerar Örebro kommun tillsammans med Tegelbruket en inspirationsmässa för nyanlända ungdomar. Syftet med mässan är att ungdomarna ska få lära sig mer om olika utbildningsvägar och vilka yrken som finns i Sverige, och få chans att prata med och ställa frågor till personer som jobbar inom olika yrken.

I våra möten med nyanlända ungdomar har vi fått reda på att de inte vet så mycket om arbetsmarknaden i Sverige. Ungdomarna vill lära sig mer om olika yrkeskategorier, utbildningsmöjligheter och vilka vägar man kan gå efter avslutat gymnasium. För att möta upp ungdomarnas funderingar arrangerar Örebro kommun och Tegelbruket en inspirationsmässa. Syftet är att ungdomarna ska veta vad de kan utbilda sig till och jobba med, men även känna sig bättre rustade för att eventuellt återvända till hemlandet.

– Många samtal mellan ungdomar och personal på boenden för ensamkommande handlar om vägledning in i samhället. Vad finns det för alternativ till gymnasiet och vilka yrken finns i Sverige? Vi tog kontakt med Tegelbruket för att spåna på en gemensam föreläsning kring just polisyrket. Det växte till en inspirationsmässa anpassad för nyanlända, säger Anna Jakobsson, avdelningschef för Avdelningen för ensamkommande barn och unga på Örebro kommun.

– Mässan är till för att inspirera ungdomarna att se möjligheter inför framtiden. Det vi får många frågor om är polis, vård och militär. Men det finns jättemånga utbildningar och yrken som ungdomarna inte känner till, exempelvis att personer med funktionsnedsättning får hjälp och att man kan jobba med det, säger Rada Al-Azawi, projektledare för integration på Tegelbruket.

,