Så ska fler få råd att bo i en nybyggd lägenhet – “Örebromodellen” presenteras

Örebro blir först i landet med en juridiskt hållbar modell för att vissa tomter bara säljs till fastighetsägare som håller en lägre hyra. Målet är att skapa överkomliga hyror för fler, för att minska trångboddhet, för att kunna välkomna fler till vår stad och för att ge fler chansen att hyra en bra bostad och skapa ett hem.

-Det byggs mer än någonsin tidigare i Örebro men det innebär samtidigt att vi riskerar att få hela stadsdelar där få med låg- eller medelinkomst har råd att bo. Då kan vi inte sitta med armarna i kors och titta på. Örebro går först igen, och vi hoppas att många andra vill följa efter och kopiera vår modell, säger Björn Sundin (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Lösningen har arbetats fram tillsammans med bostadsföretaget Botrygg och den är helt unik inom Sverige. Botrygg har erbjudits en tomt i Södra Ladugårdsängen och i det avtalet skrivs in att ett visst antal av de nya lägenheterna ska ha en lägre hyra än normalhyran. Det innebär att hälften av lägenheterna kommer att vara hyresrätter och den andra hälften bostadsrätter. Projektet väntas stå klart vintern 2018.

– För oss var Örebromodellen en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda lägenheter med billigare hyra, Örebromodellen innebär att kommunen säljer färdigplanerad mark, men ställer tydliga krav för att skapa goda livsmiljöer. Det underlättar snabbt byggande av hög kvalitet och möjliggör också ökade ambitioner för social hållbarhet, likväl som ekonomisk och ekologisk hållbarhet, säger Björn Sundin (S).

Samarbetet med Botrygg, som är relativt ny som byggaktör i Örebro, kommer från att de själva visat intresse för att bygga bostäder med lägre hyra än genomsnittet. De kontaktade Örebro kommun för att föreslå ett samarbete. Kommunen välkomnar naturligtvis fler byggaktörer i utmaningen att hitta nya vägar för att skapa bostäder som fler har möjlighet att hyra.

Det är ännu inte bestämt vad som ska ligga till grund för att få hyra de lägenheter som har lägre hyra. Örebro kommun har ungefär ett år på sig att besluta tydliga regler och kriterier för det. Planen är att inflytt kan ske hösten 2018, och inför det ska allt vara klart.

, ,