V vill ha ännu lägre hyror – “skapa ha ett kommunalt byggbolag”

Vänsterpartiet som drivit på för lägre hyror länge ser fram emot satsningen om markanvisning som presenteras i Örebro idag men vill gå ännu längre. Att det byggs billigare bostäder har varit Vänsterpartiets mål länge. Fredag 7 april presenteras en modell som ska innebära krav på byggföretag att bygga billigare. Beslutet togs i programnämnd samhällsbyggnad på torsdagen.

– ­Det här är bra men vi vill gå ännu längre för att skapa större förändring. Till exempel tror vi på ett kommunalt byggbolag samt att en slopad parkeringsnorm centralt kan bidra till fler billigare hyreslägenheter, säger Vänsterpartiets samhällsbyggnadspolitiska talesperson Jessica Carlqvist (V).

– Ett av de stora problemen i Örebro är bostadsbristen och att de som är i störst behov av lägenhet ofta är de som har en begränsad budget och därför inte kan betala vad hyrorna är för nybyggda lägenheter. Det gör också att vi får väldigt segregerade områden, säger Jessica Carlqvist (V).

För Vänsterpartiet är en blandad stad viktig och att människor möts. Att det skapas områden där bara en samhällsklass bor och lever utan att träffa andra är varken bra för samhällets utveckling eller för individerna.

– Risken är att områden som nya Södra Ladugårdsängen blir väldigt segregerade med människor av en enda samhällsklass och vi behöver ju blandningen. Jag har därför stora förhoppningar om den här modellen och att den ska kunna skapa bostäder med rimligare hyror även i nybyggda områden, säger Jessica Carlqvist (V).