Så ska universitetet stärka samverkan med näringslivet – rekryterar samverkanslektorer

Professor Johan Schnürer, rektor för Örebro universitet.

Örebro universitet rekryterar som första svenska lärosäte fyra samverkanslektorer inom teknikområdet. Det är en särskild satsning på samverkan med näringslivet, i första hand med tillverkningsindustrin, logistikbranschen och IT-branschen.

Samverkanslektorerna ska dela sin tid mellan samverkan, forskning och undervisning.

– Örebro universitet har sedan tidigare en mycket väl utvecklad samverkan med offentliga aktörer inom sjukvård, omsorg och skola. Jag är mycket glad att vi nu också kompletterar detta med en särskild satsning på näringslivet genom att utveckla samverkanslektorat för teknikområdet, säger rektor Johan Schnürer.

Modellen är hämtad från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, där Johan Schnürer i sin dåvarande roll som vicerektor för samverkan, ansvarade för att utveckla denna unika akademiska anställningsform, på SLU riktad mot de gröna näringarna och miljösektorn.

Örebro universitetet startade hösten 2016 två civilingenjörsutbildningar, i industriell ekonomi och datateknik. Redan idag har ingenjörsutbildningarna vid Örebro universitet ett nära samarbete med industrin. Inom till exempel maskinteknik är ett 50-tal företag engagerade i utbildningen, och flera forskningsprojekt pågår. Samverkanslektoraten förstärker och breddar i sin tur dessa kontakter.

I uppdraget som samverkanslektor ingår att på halvtid vara engagerad i samverkan med det omgivande samhället, och att under en tredjedel av tiden bedriva egeninitierad forskning som också den kan innebära näringslivsnära samverkan. Dessutom är 20 procent av tiden knuten till grundutbildningen.

– De kommer också att få särskilda medel för att snabbt kunna komma igång med olika former av samverkan. Docentkompetenta samverkanslektorer kan också tilldelas varsin doktorand för att öka långsiktigheten i satsningen, säger Johan Schnürer som utsett satsningen ”Teknikutveckling i samverkan” till ett av sina tre fokusområden, vid sidan om lärarutbildningen och ”Mat och hälsa”.

foto: Kicki Nilsson/ ICON

,