Sibylla-kiosk får bidrag för laddningsstation

sibylla-2

Naturvårdsverket har fattat beslut om att ge totalt 60 miljoner kronor i stöd till anläggningar i Sverige för att de ska kunna minska sin klimatpåverkan. Tre anläggningar i Örebro län har fått stöd. Ett av dem är Sibylla i Örebro.

Sibylla ska uppföra en laddningsstation med åtta laddningspunkter vid en av sina anläggningar. Minskade CO2-utsläpp: 11 680 kilo/per år i 15 år, totalt cirka 175 000 kilo. Företaget har beviljats 83 000 kronor i stöd, rapporterar länsstyrelsen.

Klimatklivet är en del av statsbudgeten för 2017. Totalt fördelas 3,5 miljarder kronor under perioden 2015-2020, vilket tillsammans med stödmottagarnas investeringar innebär 8 miljarder till klimatåtgärder på lokal nivå. Pengarna går till klimatinvesteringar i exempelvis i kommuner, företag, bostadsrättsföreningar eller landsting. Det gäller alla typer av klimatinvesteringar som energikonverteringar, laddstationer för elbilar, fjärrvärme och minskade lustgasutsläpp.

,