Musikaliskt brobygge när unga uppträder i konserthuset

Torsdag den 20 april kl 18:00 arrangerar Örebro Konserthus i samarbete med Kulturskolan och SEB konserten El Sistema-Sida vid sida.  Publiken får möjlighet att möta 100 barn från El Sistema tillsammans med Svenska Kammarorkestern på en och samma scen.

Det sociala investeringsprojektet El Sistema på Hagaskolan och Blåmesens förskola i Oxhagen har som mål att bygga broar. En av broarna som byggs är att visa på förebilder, i detta fall Svenska Kammarorkestern. Musiker från orkestern har besökt barnen i skolan och barnen har varit på besök hos orkestern.

Medverkande

Dirigent Alexander Hanson

El Sistema Hagaskolan Örebro

Svenska Kammarorkestern

Om El Sistema

El Sistema är en världsomspännande rörelse som med musikens kraft hjälper människor att påverka sina liv till det bättre. Verksamheten grundades 1975 i Venezuela och finns i dag i 65 länder. I Sverige har El Sistema funnits sedan 2010 då den första undervisningen enligt El Sistemas arbetssätt startade i kulturskolan i Hammarkullen, Göteborg. El Sistemas program finns i Sverige på 35 platser landet, i storstäder såväl som på landsbygden

El Sistema verkar primärt där behoven är störst och bjuder in barn som inte självklart är delaktiga i kulturlivet. I dag omfattar verksamheten i Sverige 8 000 barn och deras familjer. Barn som inte tidigare kommit i kontakt med den svenska kulturskolan har fått inte bara en ingång till den, utan också till det svenska samhället och dess kulturinstitutioner. Med musikaliska möten bygger vi broar för en bättre tillvaro. En bättre värld.