Cheferna på Clarion Collection byter plats – del i kompetensutveckling

hotell-borgen-chefsbyte

Clarion Collection Hotels hotelldirektörer ska i ett projekt, “GM Swap”, byta hotellverksamheter med varandra den 19 till 21 april. Bytet ska resultera i kompetensutveckling, för alla direktörer och personal, genom ett utbyte av erfarenheter.

Hotelldirektörer på Clarion Collection Hotel i Sverige och Norge ska under tre dagar i april byta arbetsplatser och driva kedjans hotell på för dem, helt nya orter. Projektet går under namnet GM Swap (General Manager Swap) och syftet är att se hotellen med nya ögon ur ett nytt perspektiv, med förbättringar till följd.

– Vi ser det här som en bra möjlighet att utvecklas i flera led. Personlig utvecklingen för våra hotelldirektörer, som får med sig nya erfarenheter till inspiration för all personal. Det kommer bli lärorika dagar med många olika reflektioner och erfarenheter för alla på hotellen, säger John Kristian Stubban, kedjedirektör Clarion Collection Hotel.

Inför bytet ska direktörerna ge varandra viktig input gällande drift och effektivisering. Samtliga vikarierande hotelldirektörer kommer att tilldelas tre specifika områden för sina nya hotell att fokusera på. Det kan exempelvis vara effektivisering av verksamheten, hur beläggningen kan ökas eller hur hotellet kan utvecklas som mötesplats för lokalbefolkning och företag. De ska också identifiera de tre viktigaste lärdomarna, som de ska ta med sig och dela med sig av till personalen för återkoppling och implementering i de egna verksamheterna.

– Det här med bytet av verksamheter är en idé som länge funnits hos oss. fortsätter John Kristian. Vår ledningsgrupp var först ut med att driva Clarion Collection Hotel Borgen i Örebro under 24 timmar. Det var ett lärorikt och lyckat projekt, som vi nu låter våra hotelldirektörer prova på. Om projektet faller väl ut är det möjligt att vi gör liknande byten för andra positioner på hotellen. Att ständigt förbättras och att aldrig nöja sig är grunden till att vi gör den här satsningen, avslutar John Kristian.

Projektet, GM Swap, med vikarierande hotelldirektörer som byter hotellverksamheter med varandra startar den 19 april och avslutas den 21 april.