Så många ton däck återvanns i Örebro förra året – “världsunika när det handlar om återvinning”

Svensk Däckåtervinning samlade in 1 132 ton uttjänta däck i Örebro kommun under 2016, visar en ny sammanställning. I hela landet återvanns mer däck än vad som såldes av företag som är anslutna till Svensk Däckåtervinning, vilket alltså innebär en återvinningsgrad på över 100 procent.

– Det är väldigt glädjande siffror, som vi tror är världsunika när det handlar om återvinning. Det här visar hur bra återvinningen av utslitna däck fungerar i Sverige i dag, säger Fredrik Ardefors, vd för Svensk Däckåtervinning.

Under 2016 samlade Svensk Däckåtervinning in totalt 85 075 ton däck från olika typer av fordon i Sverige. Det innebär att svenskarna lämnade fler däck till återvinning än de köpte nya från producenter som är anslutna till Svensk Däckåtervinning. Återvinningsgraden inom det producentansvar som Svensk Däckåtervinning sköter är alltså över 100 procent.

Uppsamlingsställen i Örebro kommun tog emot 1 132 ton däck till återvinning under året.

– Svensk Däckåtervinning ser till att däck fortsätter att göra nytta när de inte längre rullar på vägarna. Genom att samla in däcken och låta materialet användas på nya sätt bidrar vi till att spara på jordens resurser, säger Fredrik Ardefors.

Det mesta materialet i de uttjänta däcken återvinns. Till exempel blir gummit till korn eller större bitar, som bland annat används till allvädersplaner, mjuka lekytor och vattenrening. Därmed minskar behovet av att producera nytt gummi, eller andra material. Det återvunna gummit används också för att göra förbränningen i kraftvärmeverk mer effektiv. Ett annat användningsområde med stor potential är så kallad förlåtande asfalt, där återvunnet däckgummi som blandas i asfalten kan bidra till färre arm- och benbrott vid fall på gångvägar och cykelvägar.

Redan 1994 infördes ett så kallat producentansvar för däck i Sverige. Det innebär att den som säljer däck måste ta ansvar för att de återvinns på ett säkert sätt. Svensk Däckåtervinning, som inte är vinstdrivande, sköter insamlingen åt alla anslutna företag med hjälp av entreprenören Ragn-Sells. Systemet finansieras genom en avgift som däcktillverkare och importörer betalar till Svensk Däckåtervinning.

,