Trafikanter bryter mot förbudet vid Hamnplan – vägarbetare utsätts för livsfara

trafik-tradgardsgatan-engelbrektsgatan

Korsningen Trädgårdsgatan – Engelbrektsgatan är avstängd för ombyggnation. Ändå smiter dagligen mängder av fordon olagligt genom avstängningarna och utsätter arbetarna för stor fara. Nu sätter kommunen in flaggvakter för att få ordning på arbetsmiljön.

Som en del av ombyggnationen av Trädgårdsgatan är korsningen med Engelbrektsgatan avstängd från mars till juni. Genom arbetsområdet finns två specialfiler för att ambulans och buss ska kunna passera i olika riktningar. All övrig fordonstrafik är förbjuden.

Ändå kör dagligen mängder av fordon olagligt genom arbetsområdet i korsningen Engelbrektsgatan-Trädgårdsgatan vilket skapar en livsfarlig arbetsmiljö för anläggningsarbetarna på plats. Smittrafiken ökar även risken för förseningar av ombyggnaden och hotar bussens framkomlighet.

Det är framför allt bussfilen som används av smittrafiken. Busslinje 22 som i vanliga fall passerar över Hamnbron men som nu leds om via Engelbrektsgatan förbi Fisktorget passerar ungefär två gånger i timmen genom arbetsområdet.

För att försöka komma till rätta med den olagliga trafiken i korsningen har Örebro kommun vid flera tillfällen försökt förtydliga skyltningen och begärt hjälp från polisen med övervakning.

Läget har blivit ohållbart och nu sätter kommunen in flaggvakter för att få ordning på arbetsmiljön. Från kl. 7 idag tisdag och i morgon onsdag finns de på plats för att förtydliga för trafikanterna att korsningen är avstängd.

,