Svansjön Tysslingen i centrum under internationellt naturvårdsmöte

Örebro och sjön Tysslingen står i fokus när internationella aktörer inom naturvård möts. Pågående restaureringar och markanvändning vid sjön Tysslingen samt samarbeten för att utvinna biogas därifrån har lockat intressenter från hela Nordeuropa till en träff i Örebro den 19–20 april.

Landshövding Maria Larsson och enhetschefen för EU:s LIFE-program Jean-Claude Merciol öppnar träffen på Scandic Hotel. Torsdagen den 20 april spenderas vid Tysslingen. Länsstyrelsen i Örebro län är värd för träffen via naturvårdsprojektet Reclaim och kommer att guida gruppen runt Tysslingen för att titta på utmaningarna, åtgärderna och möjligheterna som finns där.

Ungefär 60 aktörer från norra Europa samlas under två dagar för att utbyta erfarenheter om skötsel av gräsmarker och ekosystemtjänster och se hur Örebros olika intressenter jobbar tillsammans för att ta hand om värdefull natur, bedriva ett hållbart jordbruk och hitta vägar för att skapa största möjliga samhällsnytta. Förutom aktörer från Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Tyskland kommer regionala och lokala aktörer att delta tillsammans med representanter för EU:s miljöfinansieringsprogram LIFE.

– Med EU:s LIFE-program har vi kunnat genomföra åtgärder och investeringar vid sjön Tysslingen som vi annars inte skulle haft egna resurser till. Det är hedrande att vårt arbete har fått så stor internationell uppmärksamhet och att man därför valt att hålla konferensen i Örebro, säger Jesper Pietsch, projektledare för Länsstyrelsen i Örebro läns naturvårdsprojekt Reclaim.