Här är undantagen för bevattningsförbudet

Tekniska nämnden har beslutat om vissa undantag från bevattningsförbudet för näringslivet. Beslutet innebär att näringsidkare tillåts att använda högtryckstvätt, bevattna för att gjuta betong, bevattna för att binda damm vid anläggningsarbeten, och bevattna växter för försäljning på handelsträdgårdar och plantskolor.

Den 10 april infördes bevattningsförbud för alla med kommunalt dricksvatten i Örebro kommun, för att förebygga brist på dricksvatten. Dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Tekniska nämnden har nu tagit beslut om vissa lättnader för näringslivet, som gäller från och med 20 april.

– Vi har sett att vissa branscher som använder högtryckstvätt drabbas hårt ekonomiskt av förbudet. Vi väljer därför att tillåta näringsidkare att använda högtryckstvätt. Det är dock fortsatt förbud för privatpersoner och övriga att använda högtryckstvätt för rengöring, säger Charlotte Edberger Jangdin (C), ordförande Tekniska nämnden.

För näringsidkare har följande undantag från bevattningsförbudet beviljats:

  • Användning av högtryckstvätt. Undantaget har beviljats då vissa branscher drabbas hårt ekonomiskt om de inte kan använda högtryckstvätt.
  • Bevattning för att gjuta betong. Undantag har beviljats på grund av kvalitetskrav på vattnet.
  • Bevattning för att binda damm vid anläggningsarbeten. Undantag har beviljats på grund av arbetsmiljön för personalen samt för miljön för närboende och passerande.
  • Bevattning av växter för försäljning på handelsträdgårdar och plantskolor. Undantag har beviljats, men gäller enbart växer för försäljning. Visningsrabatter, gräsmattor och liknande får inte vattnas med slang eller vattenspridare.

– Vi vill samtidigt vara tydliga med att vi kan komma att behöva strama åt igen om vi hamnar i ett läge där vattennivån i sjöarna minskar ytterligare. Vi uppmanar därför alla företag som använder större mängder dricksvatten att se över alternativa sätt att få vatten till sin verksamhet så att de inte är beroende av kommunalt dricksvatten om vi hamnar i det läget. Dricksvatten ska i första hand användas till mat, dryck och hygien så att vattnet långsiktigt räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma med vatten till matlagning, tvätt med mera, säger Hanna Dufva, förvaltningschef Tekniska förvaltningen.

Inget undantag för planteringar och idrottsplatser
Företag måste fortfarande minska vattenförbrukningen i så stor utsträckning som möjligt och använda alternativt vatten om det är möjligt. Vi avråder därför från allt anläggningsarbete av gräsmattor, planteringar och liknande i sommar. Det är fortfarande bevattningsförbud och alltså inte tillåtet för företag att vattna med slang och vattenspridare på gräsmattor, planteringar, idrottsplaner och liknande.

Det är bara företag som fått vissa undantag för att de ska kunna driva sina verksamheter, bevattningsförbudet gäller fortfarande alla andra utan undantag. Hushållen står för 57,2 procent av vattenförbrukningen, medan industri och handel endast står för 11 procent. Det är alltså i hushållen den största besparingen kan ske.

,