Örebro är en av landets mest segregerade skolkommuner

Svenska skolan blir alltmer segregerad. I 18 kommuner är det extra tydligt. Här finns skolor där de flesta elever har utländsk bakgrund och skolor där väldigt få elever har det. I hela landet är nu 350 skolor mycket segregerade, visar Dagens Samhälles granskning.

Elever med samma socioekonomiska bakgrund samlas allt oftare på samma skolor, och resultatskillnaderna ökar. Totalt har var fjärde elev i grundskolan utländsk bakgrund, det vill säga är själv utrikesfödd eller har föräldrar som båda är födda i ett annat land. Men i skolorna fördelas eleverna ojämnt.

Dagens Samhälle har analyserat Skolverkets senaste elevstatistik och kan visa att det nu finns 186 grundskolor där minst 75 procent av eleverna har utländsk bakgrund. Samtidigt har 161 grundskolor ytterst få elever, högst 5 procent, med utländsk bakgrund. Minst 95 procent av eleverna är alltså födda i Sverige och har minst en förälder som också är född i Sverige.

18 kommuner har skolor i båda kategorierna, så där är skolsegregationen mycket stor, enligt Dagens samhälle.

Dessa kommuner är:

 • Göteborg
 • Stockholm
 • Örebro
 • Linköping
 • Norrköping
 • Västerås
 • Jönköping
 • Kristianstad
 • Halmstad
 • Uppsala
 • Eskilstuna
 • Gävle
 • Haninge
 • Karlskrona
 • Nacka
 • Nyköping
 • Vänersborg
 • Växjö
,