Så här får småföretag hjälp med digitaliseringen – fler än 300 företag berörs

Fler än 300 små och medelstora industriföretag i hela landet ska erbjudas coachning för att öka användandet av digital teknik. Nu är det klart vilka aktörer som genomför coachningen i Digitaliseringslyftet.

Coachningsarbetet kommer att drivas av tio aktörer på flera håll i hela landet i en första omgång och fler utlysningar planeras.

Tillväxtverket stärker företagens konkurrenskraft genom att bidra till att svensk industri digitaliseras i snabbare takt. Satsningen är en del av regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri.

Målet är att fler små och medelstora industriföretag ska bli bättre på att utnyttja möjligheterna med digital teknik. Samtidigt får de aktörer som driver coachningsarbetet möjlighet att utveckla sina insatser kopplat till digitalisering.

-Det här vet vi är oerhört viktigt för utveckling och konkurrenskraft. Kompetensen ökar och förhoppningsvis blir digitalisering en mer naturlig del av affärsutveckling framöver, säger Johanna Essemyr Pauldin, programansvarig för Digitaliseringslyftet på Tillväxtverket.

De tio aktörerna som ska coacha företagen kommer att utgå från respektive företags utmaningar och potential. Coachningen kommer ske både i nätverk och enskilt.

De flesta insatser inleds efter sommaren och pågår under 2017 och 2018. Fler utlysningar och projekt med samma inriktning planeras.

Följande organisationer beviljas finansiering i Digitaliseringslyftet i denna omgång:

IUC Norrbotten (Norrbotten)

Stiftelsen Adopticum (Västerbotten)

RISE Acreo Fiber Optic Valley  (Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland)

Örnsköldsviks Kommun (Västernorrland)

IUC Wermland (Värmland, Dalarna, Örebro)

IUC Sjuhärad (Västra Götaland)

MITC Mälardalen Industrial Technology Center (Södermanland, Västmanland)

Träcentrum Nässjö (Jönköping, Kalmar)

IUC Halland (Halland)

IUC Syd (Skåne)

IUC är en förkortning för industriella utvecklingscentra. IUC-bolagen är ofta regionala och ägs av regionala företag tillsammans med andra ägare som fackliga organisationer, kommunala bolag, institut och företagarorganisationer.