Ulla Andersson (V) talar på 1 maj

Vänsterpartiets huvudtalare på första maj i Örebro är Ulla Andersson, vice partiledare och ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet. Ulla Andersson sitter i Finansutskottet och är en av nyckelpersonerna som förhandlar om den ekonomiska politiken med regeringen. Ulla Andersson är från Gävle och har varit riksdagsledamot sedan 2006.

Årets paroll är ”Det är vår tur nu” och handlar om att klyftorna är för stora och måste minskas. 1 maj i Örebro inleds med marsch från slottet  kl. 13.00 via Slottsgatan, Järnvägsgatan och sedan Storgatan/Drottninggatan bort till Våghustorget.