Kommunen anmäler sig själv för brister i vården på Elgströmska huset

Örebro kommun gör en anmälan till inspektionen för vård- och omsorg (IVO) för brister enligt Lex Sarah och Lex Maria på Elgströmska huset. Kommunen har omedelbart påbörjat arbetet med att åtgärda bristerna.

Anmälan grundar sig på flera brister som kommunen upptäckt på Elgströmska huset gällande den individuella vården och omsorgen, bemötandet, kommunikationen, läkemedelshantering och dokumentation.Konsekvensen av bristerna innebär att verksamheten inte har kunnat säkerställa kvaliteten på boendet.

– Kommunen ser mycket allvarligt på de här bristerna och vi har genomfört omedelbara åtgärder för att säkra en trygg och säker hälso- och sjukvård och omsorg. säger Daniel Jansson Hammargren, förvaltningschef för vård- och omsorg.

På kort sikt har verksamheten gjort en resursförstärkning dag, kväll och natt för att säkerställa kvalitén i det vardagliga arbetet. Det har också påbörjats ett långsiktigt arbete i förvaltningen för att säkerställa att bristerna undanröjs på ett långsiktigt och hållbart sätt.

– De äldre på Elgströmska huset ska få ett gott bemötande och en god omvårdnad. Nämnden kommer fortlöpande att följa arbetet med åtgärdsplanen så detta uppnås och säkerställs,säger Gunhild Wallin (C), ordförande Vård- och omsorgsnämnd väster.