Örebro i topp på företagsranking- “svaren viktiga för att möta upp näringslivets behov”

fredrik-forsberg

Örebro kommun hamnar på plats 21 i den nationella servicerankingen ”Öppna jämförelsen i Företagsklimat 2016” som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför. Det är den högsta placeringen bland jämstora kommuner med över 100 000 innevånare.

Nöjd Kundindex (NKI) har gått från 76 till 77 i mätningen om hur nöjda företagen är med kommunens service och myndighetsutövning.

– Resultatet är mycket glädjande och positivt. Det visar att kommunens service till företagen håller hög kvalitet och bidrar till ett gott näringslivsklimat. Vi ser ett växande förtroende hos näringslivet för vårt sätt att organisera och arbeta näringslivsfrämjande och i samverkan med näringslivet, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

– Vi har möjliggjort att Örebro både växer och förtätas på ett unikt sätt och vi gör det tillsammans inom Samhällsbyggnad där alla medarbetare är en viktig del i utvecklingen. Det är ett långsiktigt arbete som nu ger detta positiva resultat, säger Björn Sundin (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– Det är väldigt roligt att vår service och myndighetsutövning får denna positiva respons och vi vill tacka alla som varit med och svarat på enkäten. Era svar har stor betydelse för vårt fortsatta utvecklingsarbete och för att möta upp näringslivets behov, säger Fredrik Forsberg, näringslivsdirektör.