SCB flyttar huvudkontoret till Örebro – “blir Sveriges statistikhuvudstad”

Regeringen ska besluta att flytta huvudkontoret för Statistiska Centralbyrån, SCB, till Örebro. SCB har redan idag en stor verksamhet här med 600 anställda. Det är ännu oklart hur många nya jobb flytten innebär, rapporterar SR Örebro.

– Jag står med öppen famn och tar emot SCB:s huvudkontor när de kommer till Örebro.

Så kommenterar landshövding Maria Larsson regeringens kommande beslut att låta Örebro bli Sveriges statistikhuvudstad och flytta SCB:s säte till länet.

1969 när Örebros skoindustri var på fallrepet, kom dåvarande finansminister Gunnar Sträng med beskedet att delar av statistiska centralbyrån ska flyttas från Stockholm till Örebro..

I dag la civilminister Ardalan Shekarabi ut ett videoklipp på sin Facebok där han meddelade att regeringen tar beslut i morgon att låta Örebro få huvudkontoret också.

– Det är glädjande på många sätt, säger Maria Larsson, Men också följdriktigt. Staten ska öka sin närvaro utanför huvudstaden. Och Örebro har genom en bra stadsplanering lagt grunden för att ta  emot nya statliga jobb.

Hör ministerns kommentar till beslutet:

https://www.facebook.com/Shekarabi.Ardalan/videos/1317955701585840/?hc_ref=NEWSFEED

– Detta besked är viktigt och bra för Örebro, men även för hela landet. Beslutet visar att den rödgröna regeringen menar allvar med att statliga myndigheter ska utlokaliseras från Stockholm, säger Niclas Persson, kommunalråd för miljöpartiet i Örebro.

– Det är bra men ganska självklara nyheter. Örebro är väl anpassat för att sköta det här uppdraget och har sedan länge många statliga jobb. Universitetet har bra utbildningar för det här inom statistik bland annat, och nu kan förhoppningsvis fler av våra studenter bli kvar i Örebro för att arbeta och leva, säger Murad Artin, kommunalråd för Vänsterpartiet.

– Örebro blir Sveriges statistikhuvudstad. Vi har jobbat långsiktigt med att få ett statlig huvudkontor till Örebro och vi är stolta över att arbetet gett resultat. Det här är en viktig signal om att Örebro ses som en viktig utvecklingsort för hela Sverige. Det här regeringsbeslutet kommer också leda till fler jobb lokalt, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro. 

Uppdraget som regeringen ger myndigheten innebär att stabs- och stödfunktioner i huvudsak kommer vara placerade i Örebro. SCB ska också pröva om annan verksamhet, som idag är lokaliserad i Stockholm, kan flyttas till Örebro.   På örebrokontoret arbetar idag cirka 700 medarbetare och i Stockholm cirka 500 medarbetare.

– SCB har redan idag en mycket stark ställning i Örebro och det finns mycket goda  förutsättningar för myndigheten att utvecklas här. Vi har redan idag en mycket stark arbetsmarknad och ett universitet med rätt utbildningar som kan kompetensförsörja myndigheten med nya medarbetare, säger Lennart Bondesson (KD), kommunalråd.

– Det är bra att fler statliga jobb och myndigheters säten placeras utanför Stockholm. Vi vill att hela landet ska leva och det här är sammantaget mycket positivt för Örebro och hela regionens utveckling, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

Lokaliseringen ska vara genomförd senast den 30 april 2018. Förändringen ska genom­föras på ett sådant sätt att SCB:s verksamhet kan fungera effektivt med bibe­hållen kvalitet på såväl kort som lång sikt. SCB:s redovis­ning av uppdraget, inklusive den prövning myndigheten ska göra av annan verksamhet än stabs- och stödfunktioner, ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 maj 2018.

,