Fem miljoner till kultur i skolor – Kulturrådet har fördelat pengar

Tolv kommuner och en friskola i Örebro län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. Fem miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 24 000 elever beräknas få del av insatserna. Örebro kommun får 1,6 miljoner kronor.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

–Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras. Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Malin Palm, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Här är hela listan:

http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2017/Skapande-skola/

,