70 fall av skadegörelse på bilar – repade med vasst föremål i kvarteren runt Konserthuset

Sedan årsskiftet har över 70 bilar utsatts för skadegörelse i centrala Örebro. Skadegörelsen har skett i form av att bilarna blivit repade med något vasst föremål.

Det område som varit mest utsatt är i anslutning till Konserthuset, bakom Nikolaikyrkan. I detta ganska begränsade område har en tredjedel av brotten skett. Den enskilt vanligaste platsen är parkeringen Nygatan/Fabriksgatan vid Riksbanken/jour-vårdcentralen.

Polisen ber allmänheten att hålla öron och ögon öppna. Om du sett eller ser något du tycker verkar avvikande vid parkerade bilar så ring polisen. Vid misstanke om pågående brott ringer du 112, om du har tips eller andra upplysningar ringer du 114 14.

källa: Polisen Örebro