Mälardalsrådet firar 25 med temat drivkraft och samarbete

Nu är programmet klart till konferensen Mälartinget som arrangeras i Stockholm den 4–5 maj. Temat är Drivkraft & Samarbete med fokus på hur Stockholm-Mälarregionen påverkas av förändringar i omvärlden. Dessutom firar arrangören Mälardalsrådet 25 år.

– Vår omvärld förändras i snabb takt och det är viktigt att regionen är väl rustad för att hantera dessa förändringar. Då är ett nära och väl fungerande samarbete mellan regionens olika aktörer helt avgörande, säger Erik Langby (M), ordförande för Mälardalsrådet.

På årets Mälarting kommer frågor om hur regionen påverkas av den politiska utvecklingen i Sverige och världen att stå i centrum. Likaså frågan om vilket ansvar Stockholm-Mälarregionen har. Bland talarna finns bland annat Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige, Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare och Mälardalsrådets generalsekreterare Maria Nimvik Stern.

På Mälartinget firas också 25-årsjubileum för Mälardalsrådet, som sedan 1992 har arbetat för att öka samarbetet kring infrastrukturfrågor. Under dessa år har Mälardalsrådets medlemmar bland annat säkrat samfinansiering av Citybanan och tagit fram systemanalysen En bättre sits, med konkreta förslag för hur regionen ska kunna möta ökad befolkningstillväxt.

– Stockholm-Mälarregionen är redan i dag en internationellt konkurrenskraftig region, men vi kan bli ännu bättre. När vi samarbetar kan vi åstadkomma mycket mer än som enskilda län och kommuner, och fortsätta att växa hållbart, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare för Mälardalsrådet.

På konferensen Mälartinget samlas beslutsfattare från hela Stockholm-Mälarregionen och hålls den 4–5 maj i Stockholm med temat Drivkraft & Samarbete.