Örebro konsthall med i nordiskt nätverk

konsthall-natverk

Kan man mäta konstens och en plats betydelse? I vår starkt polariserade tid är de små samtidskonsthallarnas funktion som platser för kritisk reflektion och erfarenhetsutbyte mer angelägen är någonsin. Men trots sin nyckelfunktion är konstinstitutionerna ofta underfinansierade och deras erfarenheter underutnyttjande. Varför är det så?

Nu organiserar sig över 40 mindre konsthallar, bland annat Örebro konsthall, från de nordiska länderna i ett nytt nätverk för att tillsammans ta sig an frågan om konstens värden. Arbetet inleds med en mottagning i Kassel den 8 juni i samband med öppningen av documenta 14 och kulminerar i ett stort symposium som arrangeras av nätverket i Oslo 9–11 mars 2018. I symposiet medverkar några av de främsta experterna inom det kulturekonomiska fältet: Andrea Phillips konstprofessor och forskningschef vid Akademin Valand, Göteborgs universitet samt Lars Strannegård, professor vid och rektor för Handelshögskolan i Stockholm.