Riddardag för att uppmärksamma familjehem och jourhem

Familjehem Örebro anordnar lördag 6 maj en Familjehemsdag på Kvinnerstagymnasiet. Inbjudna är de som tagit ett uppdrag som familjehem, jourhem eller kontaktfamilj hos Örebro kommun. Det bjuds på underhållning i form av ett fartfyllt riddarspel med Arboga-riddarna.

Familjehemssekreterare från Familjehem Örebro kommer att finnas på plats för att möta uppdragstagare samt för att anordna lekar och tävlingar.

Dagen börjar kl. 14 på Kvinnerstagymnasiet med fika, mingel, tävlingar och lekar. Kl. 16-17 anordnas det ett tornerspel i Kvinnerstagymnasiets ridhus. Familjehemsdagen är till för att uppmärksamma och tacka för det viktiga uppdrag familjehem och jourhem gör. Det är även ett tillfälle att lära känna varandra och umgås.