Konsultkrav: Tydligare plan för att säkra tillgången på drickvatten

I början av året anlitades en extern konsult inom vatten för att göra en bedömning av om Örebro kommun varit tillräckligt förutseende i planeringsarbetet, samt om planeringen framåt är adekvat.

– Vi ville ha en så kallade second opinion från en extern expert, för att få ytterligare kunskap till vårt fortsatta arbete med att säkra dricksvattentillgången i Örebro, säger Anne Andersson, kommundirektör, som anlitade konsulten på uppdrag av kommunstyrelsen.

Konsulten, Ramböll Sverige AB, har just lämnat in sin rapport till Örebro kommun. Rapporten beskriver att Örebro kommun i höstas agerade på ett bra sätt på när risk för vattenbrist uppstod. Rapporten lyfter dock att kommunens riskanalys för dricksvattenförsörjningen inte innehåller uppgifter om vattenbrist med anledning av perioder med lägre nederbörd. Dessutom menar konsulten att Örebro kommun bör ha en tydligare handlingsplan för säker tillgång på dricksvatten i väntan på att vatten kan tas från Vättern, något som ligger 10-12 år framåt i tid.

Konsulten konstaterar också att planeringen för att ta vatten från Vättern, som är ett långsiktigt samarbete med många andra kommuner, är gedigen men att redovisningar och analyser kan fördjupas ytterligare.

– Det är värdefullt att få de här kommentarerna, och efter att Kommunstyrelsen har antagit rapporten den 9 maj kommer vi att lämna över den till Tekniska förvaltningen som ett viktigt inspel i arbetet framåt, säger Anne Andersson. Tidigare har både Örebro kommun och andra kommuner och myndigheter fokuserat på översvämningar och risk för smittor i vattnet, i arbetet med riskanalyser och åtgärder. Nu har vi och många andra ännu en risk att hantera och planera för, brist på dricksvatten.

– Vi har samtal med Laxå vatten AB kring hur vi gemensamt kan nyttja Laxsjöarna i framtiden på bästa sätt, säger Hanna Dufva, förvaltningschef på Tekniska förvaltningen. När det gäller arbetet med att förutse låga vattennivåer i de sjöar som förser Svartån med vatten, så har vi bland annat placerat ut fler digitala vattennivåmätare i de sjöarna, för att kunna följa nivåerna i realtid och på så sätt snabbt kunna ställa om uttaget av vatten till Svartån. Händelsen i höstas har bekräftat hur viktigt vårt arbete med att garantera tillgång till bra dricksvatten för alla örebroare är, och vi har helt enkelt vässat oss ytterligare.