Riksdagsledamöter får se museets omfattande verksamhet

lansmuseet-riksdag

Under 2017 blir samtliga riksdagsledamöter i hela Sverige inbjudna till sitt länsmuseum/regionmuseum. På måndag den 8 maj har turen kommit till vårt länsmuseum. Ledning och förtroendevalda kommer att för vårt läns riksdagsledamöter berätta om Örebro läns museums omfattande verksamhet.

Länsmuseerna har kunskaper om i princip landets alla platsers unika DNA – med både den rumsliga och tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Man kan se dem som en mångfaldsplats, som värnar individens fri- och rättigheter, med fler perspektiv på historien. Länsmuseernas viktigaste uppgift är att vara relevanta för människor i dagens samhälle. Inte enbart visa den egna platsens historia, utan även de berättelser som kommer med nya människor på platsen.

Med Örebro läns riksdagsledamöter vill länsmuseet hålla en dialog om museernas och kulturens roll och betydelse inom olika politikerområden, inte bara kulturpolitiken. Under måndagens möte medverkar museichef Birgitta Johansen, ordförande Hans Karlsson och vice ordförande Ingela Oxelgren.