Socionomutbildningen på universitetet firar 50 år

Socionomutbildningen vid Örebro universitet fyller 50 år. – Vi är stolta över utbildningen, en av de första i Örebro universitets historia. Den fyller en viktig funktion i samhället – våra tidigare studenter jobbar inte sällan med människor i utsatta situationer och hjälper dem att ta sig vidare, förbi problem, säger Britt-Louise Toresson-Blohm, enhetschef för enheten för socialt arbete.

Utbildningen startade våren 1967 i Örebro och blev då landets femte utbildning för socionomer. 60 studenter började på det nya programmet i medborgarhuset inne i Örebro. Snart flyttade utbildningen till Eklundavägen och antalet studenter växte fort. Vårterminen 1972 startade 390 nya studenter. 1974 utgjorde socionomstudenterna hälften av de 3 000 studenter som läste i Örebro.

– Jag började studera våren 1977 och då hade utbildningen flyttat till Campus Örebro. Ett campus som då bestod av långhuset och gymnastik och idrottshögskolan, säger Britt-Louise Toresson-Blohm.