Örebro klättrar på energiindex – gör av med mindre energi räknat per invånare

Örebro kommun hamnar på plats 123 i energiindex som rankar kommunerna efter energianvändningen i fastigheter. En hög placering innebär att fastigheterna gör av med lite energi per invånare. Jämfört med året innan klättrar kommunen från plats 151. I Sverige går cirka 40 procent av energianvändningen till att värma och kyla fastigheter.

– De flesta fastighetsägare jobbar aktivt med att spara energi i sina fastigheter. Samtidigt står fastigheter för en stor del av energianvändningen i Sverige och det är stora skillnader mellan kommunerna. Det går att göra betydligt mer för att effektivisera värme-, kyl- och ventilationssystemen, säger Mats Bjelkevik vd Indoor Energy.

Energiindexet som tagits fram av Indoor Energy och Ömangruppen rankar Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter använde per invånare under 2015. Örebro hamnar på plats 123 i indexet, med en energianvändning på 13,0 MWh per invånare. Det motsvarar mängden energi som produceras i 87 m2solceller.

Ale kommun toppar indexet och har lägst energianvändning i landet med 6,7 MWh per invånare. Ale har en tydlig strategi för energieffektivisering inom både kommunens organisation och bostadsbolaget Alebyggen. Högst energianvändning i Sverige har Malung-Sälen med 29,7 MWh per invånare vilket är mer än fyra gånger så mycket som i Ale.

– De regionala variationerna förklaras delvis av olikheter i klimat och näringsliv. Men mycket beror också på hur aktivt man arbetar för att energieffektivisera fastigheterna. Små åtgärder kan ha stor effekt för att spara energi, säger Peter Arvidsson vd Ömangruppen.

Den genomsnittliga energianvändningen i svenska fastigheter är 13,2 MWh per invånare. Det är en minskning med 0,1 MWh per invånare jämfört med året innan.

Om Indoor Energys och Ömangruppens energiindex
Energiindexet bygger på uppgifter från statistiska centralbyrån om energiförbrukningen 2015 i småhus, flerbostadshus, fritidshus, offentlig verksamhet, samt övriga tjänster (där vanliga kontorsfastigheter, butiker, hotell etc. ingår). Nästan all energi som förbrukas i dessa fastigheter går till kyla och värme. I indexet ingår inte energiförbrukningen inom industrin eller transportsektorn.

,