Premiär för film om en å med stort arkeologiskt intresse – “vittnar om en dramatisk och mångtusenårig historia”

averstafilm

Någon mil öster om Örebro, strax innan Glanshammar, rinner Äverstaån. Det är en oansenlig och helt anonym liten å. Det finns egentligen inget som helst skäl att lägga märke till den, men det är en å som ruvar på hemligheter. I markerna runt ån har det under årens lopp grävts fram extraordinära arkeologiska fynd som vittnar om en dramatisk och mångtusenårig historia i dalgången vid Glanshammar. Tusenåriga svärd som vittnar om forntida strider och offer i den tidigare mäktiga och farbara Äverstaån har kommit i dagen.

–  År 1936 hittade en lantbrukare i Hassle en kittel fylld av över 2000 år gamla föremål i åkanten. Om de här fynden hade gjorts i dag hade det väckt stor sensation, säger Andreas Jansson, antikvarie på Länsstyrelsen i Örebro län.

Om detta berättar Augustprisvinnaren Maja Hagerman och filmaren Claes Gabrielson i sin nyproducerade film ”Det hemlighetsfulla landskapet”. De förklarar också varför det är viktigt att arkeologer vakar över nutida markarbeten i områden där människor bott och verkat under lång tid.

Torsdag den 11 maj, kommer den officiella premiärvisningen av filmen att genomföras i Glanshammars bygdegård 18.00, dit allmänheten är inbjuden.

averstafilm-claes